Ungdomsnettverk

Ulike historier og flere forklaringer hentet fra Barken om Ungdomsnettverket vil publiseres under denne fanen. Ønsker du å snakke med noen i ungdomsnettverket kan du sjekke følgende link for kontaktinformasjon:  https://addison.no/web/snakk-med-noen/

Finn likepersoner med Addisons sykdom og pårørende til personer med Addisons sykdom her.
https://addison.no/web/snakk-med-noen/

Unge maf norge

Ikke oppdatert. Her kan du etterhvert lese historien til en person med Addisons sykdom.

2 minutter forklart (video)

Nasjonalt informasjonskort for pasienter med binyrebarksvikt.  Teksten på kortet skal informere legen om akuttbehandling som skal gis og hindre feil og forsinkelser i akuttbehandlingen. 

https://tidsskriftet.no/2012/10/kommentarartikkel/nytt-steroidkort-ved-binyrebarksvikt

Veiledning

Last ned PDF til grafisk fremstilling om Addisons sykdom her. Fin til å vise kollegaer, skole, familie og venner. 

Se grafikken ved å trykke her

Ny app - link her

NY APP!!!!! «Binyrer» er ute NÅ!!!! Det har blitt jobbet hardt med å oversette en ny app for pasienter med binyresvikt. Den er foreløpig ute for dere med Iphone/Apple i første omgang.

Link direkte til nedlasting finner du her (for dem med Iphone/ipad):https://apps.apple.com/no/app/bijnier/id1109902948?l=n