Møt en ungdom

Les historien til en av våre unge medlemmer her

Hva kan MAF tilby
unge medlemmer

xxx

Ungdomssamling

xxx

Våre unge likepersoner

Ole Magnus Berntsen

ui/ux web master

xxx

Donald Martin

Computer Science

xxx

Gaby Williams

AI Expert

xxx