Morbus Addison Forening

Styres av frivillige medlemmer som ønsker å bruke av fritiden sin til å gi informasjon om akromegali, binyrebarksvikt, cah, cushing og hypofysesvikt.

Ved hjelp av våre eminente likepersoner kan vi også bistå personer som trenger noen å snakke med.

Vi ønsker å gi informasjon gjennom konferanser, arbeid med Barken, interessepolitisk arbeid, møter med sykehus og leger.

Landsstyret er vårt øverste organ som styrer foreningen. De arbeider frivillig med å styre foreningen, enten det er hjelp, reise på møter med leger, regnskap e.l. så er det de som styrer med alt.

Fylkeslagene er en egenstyrt del av foreningen og arbeider med medlemmer lokalt.

Vi skal arbeide for en samfunnsmessig likestilling.

Vi skal forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)

Landsstyret

Undertittel for denne blokken

Barkenredaksjonen

Undertittel for denne blokken

Likepersonsutvalget

Undertittel for denne blokken

Barne- og ungdomsutvalget

Undertittel for denne blokken

Shop

Undertittel for denne blokken

Støtt MAF

Undertittel for denne blokken

Fylkeslagene

Undertittel for denne blokken

Valgkomiteen

Undertittel for denne blokken

Landsstyret

Landsstyret er i periode 2021-2023 7 personer + redaktør og likepersonsleder. Disse velges av landsmøtet for to år. De arbeider frivillig for medlemmene sine.

Barkenredaksjonen

De arbeider frivillig med å lage Barken medlemsblad. Dette gis ut tre ganger i året.

Likepersonsutvalget

Vi har medlemmer som har levd med diagnosene i mange år. De har erfaring og kunnskap om det å leve med sin sykdom. Noen av disse har meldt seg som likepersoner, og gått kurs for å bli godkjente.

Barne- og ungdomsutvalget

Morbus Addison Forening har de siste årene arbeidet for å bygge et familienettverk for familier som har barn med akromegali, binyrebarksvikt, cah, cushing syndrom og hypofysesvikt.

Fylkeslagene

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene. Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

Valgkomiteen

Valgkomiteen finner passende personer til landsstyret, barkenredkasjonen og likepersonsutvalget.