Morbus Addison Forening

-Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:
Morbus addison
Cushing
Hypofysesvikt
Akromegali
Congenital adrenal hyperplasi (CAH).
-Vi skal arbeide for en samfunnsmessig likestilling.
-Vi skal utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.
-Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)

Landsstyret

Les hva landsstyret gjør og hvem som er valgt inn i landsstyret.

Barken

Her kan du lese om det flotte medlemsbladet vårt.

Konferanser

Les om våre medlemskonferanser og hva medlemmene syns om de.