Landsstyret

Landsstyret møtes fire til seks ganger per år. Landsstyret velges av landsmøtet (består av fylkesledere.) hvert andre år.

  • De administrerer foreningen
  • De arrangerer nasjonale konferanser
  • De arrangerer likepersonskurs
  • De lager medlemsbladet Barken
  • Søker om midler til konferanser og utvikling
  • De deler ut forskningsmidler
Laila Ertnes

Laila Ertnes

Leder

leder@addison.no

Ole Magnus Berntsen

Ole Magnus Berntsen

Nestleder

nestleder@addison.no

Gunnvor Hernes Leonsen

Gunnvor Hernes Leonsen

Styremedlem

styremedlem4@addison.no

Konrad Spica

Konrad Spica

Økonomiansvarlig

faktura@addison.no

Christine Liazama

Christine Liazama

Styremedlem 1

styremedlem2@addison.no

Victoria Ottosen

Victoria Ottosen

Styremedlem 2

styremedlem@addison.no

Lise Brevik Knoll

Lise Brevik Knoll

Leder likepersonsutvalget

Likeperson1@addison.no

Elisebeth Førli Ekerhovd

Elisebeth Førli Ekerhovd

Leder barkenredaksjonen

redaktor@addison.no

Wenche Elisabeth Sømme

Wenche Elisabeth Sømme

1. vara

1.vara@addison.no

Trine Larsen

Trine Larsen

styremedlem

styremedlem3@addison.no

Lena Bratteberg

Lena Bratteberg

styremedlem

styremedlem2@addison.no