Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge å støtte et av fylkeslagene. 5 % av det du betaler når du spiller lotto, tipping eller joker, kan du gi til et fylkeslag. Dette går ikke ut over dine gevinster. Det er Norsk Tipping som sender pengene til det fylkeslaget du velger.

Fylkeslagene være registrert i frivillighetsregisteret. For at du skal kunne gi dem din støtte. Her er de aktuelle fylkeslagene: (kan også søke her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/finn-mottaker)

Morbus Addison Forening i Trøndelag  org. nr. 994 110 144
Morbus Addison Forening Vest-Agder fylkeslag org. nr. 993 963 488
Morbus Addison Forening i Rogaland org. nr. 987 825 022
Morbus Addison Forening Oslo fylkeslag org. nr. 983 958 818
Morbus Addison Forening Hordaland fylkeslag org. nr. 883 699 912
Morbus Addison Forening Vestfold fylkeslag org. nr. 884 323 622
Morbus Addison Forening Akershus fylkeslag org. nr. 994 735 942
Morbus Addison Forening i Østfold org. nr. 993 438 715
Morbus Addison Forening Troms fylkeslag org. nr. 994 922 033
Morbus Addison Forening Nordland fylkeslag org. nr. 994 714 791
Morbus Addison Forening Møre og Romsdal fylkeslag org. nr. 995 292 246
Morbus Addison Forening Buskerud fylkeslag org. nr.911 599 643
Morbus Addison Forening i Hedmark og Oppland org. nr. 897 024 292

Det er selvfølgelig ikke nødvendig å være medlem i Morbus Addison Forening for å kunne gi grasrotandelen. Har du en onkel, en tante, kollega eller en annen du kjenner som spiller, kan du gjerne rekruttere disse til å gi grasrotandelen til et av våre fylkeslag.

Slik gir du grasrotandelen

Hos kommisjonæren
Kommisjonæren vet mye om grasrotandelen. Spør henne om det du lurer på. Gi komisjonæren organisasjonsnummeret til det fylkeslaget du ønsker å støtte neste gang du tipper.

På internett
grasrotandelen.no kan du logge inn med tippekortet og der kan du velge hvilket fylkeslag du ønsker å støtte.

Gi gave

Nå kan du gi gaver til Morbus Addison Forening og få fradrag på skatten for gaven. I 2009 ble MAF godkjent av likningsmyndighetene. Ordningen heter; Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – godkjente organisasjoner. På skatteetaten.no heter det:

”Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp og minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 12 000 kroner per år.”

I januar hvert år vil MAF sende melding til skattemyndighetene over givere og størrelsen på beløpet. Vi må derfor ha personnummeret til de som ønsker fradrag for gaver.

Gaver som ikke er merket med noe formål, vil legges til Forsknings- og utviklingsfondet. Ved å føre et formål på gaven, kan giveren velge hvordan gaven skal benyttes.

Foreningens gavekonto er: 6550 06 00068

Bli støttemedlem

Sjekk ut mer her: https://addison.no/web/vil-du-bli-medlem/