Våre fylkeslag – under arbeid for øyeblikket

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene.
Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

MAF Akershus

Leder: Ellen Myhrhaug
Basaltveien 51
1359 Eiksmarka
90691238
em@duck.no

MAF Agder

Leder: Katrin Mauritzen
Tel 99001693
Stuttiveien 24
4780 BREKKESTØ
agder@addison.no

Styret består av:
Nestleder: Kai Rune Glomså
Kasserer: Solfrid Andersen
Sekritær : Siv Elisa Grundevig Haddeland
Styremedlem : Halvard Myhren

MAF Troms og Finnmark

Leder: Hildgunn Antonsen
Le Maires vei 3
9900 Kirkenes
95039650
hildgunn.antonsen@yahoo.no

MAF Trøndelag

Leder: Ole Magnus Berntsen.
46960704
Kolstadtunet 6A
7098 Trondheim
trondelag@addison.no

Styret består av:
Sekretær Gunhild Okkenhaug Aksnes
Kasserer Gunn Inger Sognli
Styremedlem Jaqueline Høvik
Styremedlem Tina Skjærvø

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1725486427709658/

MAF Rogaland

Leder: Kjellaug Herringbotn
Gangeren 55
4327 Sandnes
92622928
kje-her@lyse.net

MAF Østfold

Leder: Lise Breivik Knoll
Mellomfaret 14 D
1518 Moss
41528382
ostfold@addison.no

MAF Vestfold og Telemark

Kjell-Terje Nilsen
Ærfuglveien 2a,
3209 Sandefjord leder
Laila Imset, kasserer
Ragna Tangerud, sekretær
Tonje Orum, styremedlem ( studieleder )
Susanne Lee, styremedlem ( IT )

MAF Hedemark og Oppland

Leder: Gunn Tangen Utheim
Skoleveien 1
2120 Sagstua
47291333
gunn.utheim@gmail.com

Kasserer : Rita Alfei Oppegård
Styremedlem : Karin Monsbakken
Styremedlem og ansvarlig for FB gruppen: Siv Renate Aarflot

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/925915821626068/

MAF Vestland

Leder: Grethe Farestvedt
Feråsen 43
5253 Sandsli
41419914
grethefarestvedt@gmail.com

MAF Møre og Romsdal

Medlemmer:
Leder: Konrad A. Spica,  Ålesund
Sekretær: Eldrun Drageset,  Loen, Stryn
Kassere: Inger Spica,  Ålesund
Styremedlem: Arne Frode Drageset,  Loen, Stryn
Styremedlem: Ingebjørg Krokå,  Vanylven
Varamedlem : Aase Skeide,  Ulsteinvik
Valgkomite : Kjellrun Solheim,  Molde
Styremøter:  2-4 pr år
Møteaktiviteter pr år: årsmøte på våren og et høst/juletreff, begge med overnatting ,hvis mulig økonomisk.
Vi er over 70 medlemmer i fylkeslaget, med god plass til flere.
Lokalforeningen ble startet i 1998 med konstituerende møte på Vestnes.
20 årsjubileum ble feiret på Vestnes i 2019.

MAF Nordland

Leder: Marit Hanssen
Runden 5 B
8250 Rognan
90647435
marit.hanssen@sbnett.no

MAF Agder

MAF Akershus

MAF Hedmark og oppland

MAF Møre og Romsdal

MAF Nordland

MAF Rogaland

MAF Trøndelag

MAF Troms og Finnmark

MAF Vestfold og Telemark

MAF Vestland

MAF Østfold