Våre fylkeslag

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene. Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Innhold vist via trekkspill

Fylkeslagene våre

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene.
Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

MAF Trøndelag

Leder: Ole Magnus Berntsen.
46960704
Kolstadtunet 6A
7098 Trondheim
trondelag@addison.no

Styret består av:
Sekretær Gunhild Okkenhaug Aksnes
Kasserer Gunn Inger Sognli
Styremedlem Siv Helle Fagerheim
Styremedlem Tina Skjærvø

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1725486427709658/

MAF Oslo

Leder: Bjørn Wortmann
Lindebergåsen 60C
1068 Oslo
944 35 711
say_something@hotmail.com

MAF Rogaland

Leder: Kjellaug Herringbotn
Gangeren 55
4327 Sandnes
92622928
kje-her@lyse.net

MAF Akershus

Leder: Ellen Myhrhaug
Basaltveien 51
1359 Eiksmarka
90691238
em@duck.no

MAF Østfold

Leder: Lise Breivik Knoll
Mellomfaret 14 D
1518 Moss
41528382
ostfold@addison.no

MAF Møre og Romsdal

Leder: Konrad A. Spica
Nesgrenda 1
6057 Ellingøy
91609577
spica@online.no

MAF Hordaland

Leder: Grethe Farestvedt
Skraneskogen 76
5252 Søreidgrend
41419914
grethefarestvedt@gmail.com

MAF Vestfold og Telemark

Leder: Sidsel I. Kaale
Andebuveien 647
3158 Andebu
92257635
sikaale@online.no

MAF Agder

Leder: Katrin Mauritzen
Tel 99001693
Stuttiveien 24
4780 BREKKESTØ
agder@addison.no

Styret består av:
Kasserer: Solfrid Andersen
Sekritær : Siv Elisa Grundevig Haddeland
Styremedlem : Halvard Myhren

MAF Hedmark og Oppland

Leder: Gunn Tangen Utheim
Skoleveien 1
2120 Sagstua
47291333
gunn.utheim@gmail.com

MAF Troms og Finnmark

Leder: Hildgunn Antonsen
Le Maires vei 3
9900 Kirkenes
95039650
hildgunn.antonsen@yahoo.no

MAF Nordland

Leder: Marit Hanssen
Runden 5 B
8250 Rognan
90647435
marit.hanssen@sbnett.no

Feature 1

Feature 1

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.

Feature 2

Feature 2

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.

Feature 3

Feature 3

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.