Våre fylkeslag

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene. Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

Nedtrekksmeny med info om våre fylkeslag. Trykk på pluss for kontaktinfo.

Leder: Ellen Myhrhaug
Basaltveien 51
1359 Eiksmarka
90691238
em@duck.no

Leder: Bjørn Wortmann
lederoslo@addison.no

Leder: Ole Magnus Berntsen.
46960704
Kolstadtunet 6A
7098 Trondheim
trondelag@addison.no

Styret består av:
Sekretær Gunhild Okkenhaug Aksnes
Kasserer Gunn Inger Sognli
Styremedlem Siv Helle Fagerheim
Styremedlem Tina Skjærvø

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1725486427709658/

Leder: Kjellaug Herringbotn
Gangeren 55
4327 Sandnes
92622928
kje-her@lyse.net

Leder: Lise Breivik Knoll
Mellomfaret 14 D
1518 Moss
41528382
ostfold@addison.no

Leder: Hildgunn Antonsen
Le Maires vei 3
9900 Kirkenes
95039650
hildgunn.antonsen@yahoo.no

Medlemmer:
Leder: Konrad A. Spica,  Ålesund
Sekretær: Eldrun Drageset,  Loen, Stryn
Kassere: Inger Spica,  Ålesund
Styremedlem: Arne Frode Drageset,  Loen, Stryn
Styremedlem: Ingebjørg Krokå,  Vanylven
Varamedlem : Aase Skeide,  Ulsteinvik
Valgkomite : Kjellrun Solheim,  Molde
Styremøter:  2-4 pr år
Møteaktiviteter pr år: årsmøte på våren og et høst/juletreff, begge med overnatting ,hvis mulig økonomisk.
Vi er over 70 medlemmer i fylkeslaget, med god plass til flere.
Lokalforeningen ble startet i 1998 med konstituerende møte på Vestnes.
20 årsjubileum ble feiret på Vestnes i 2019.

Leder: Marit Hanssen
Runden 5 B
8250 Rognan
90647435
marit.hanssen@sbnett.no

Leder: Grethe Farestvedt
Feråsen 43
5253 Sandsli
41419914
grethefarestvedt@gmail.com

Sidsel Irene Kaale, leder (92257635/sikaale@online.no)
Laila Imset, kasserer
Ragna Tangerud, sekretær
Kirsti Heibø, styremedlem ( studieleder )
Susanne Lee, styremedlem ( IT )

Leder: Katrin Mauritzen
Tel 99001693
Stuttiveien 24
4780 BREKKESTØ
agder@addison.no

Styret består av:
Kasserer: Solfrid Andersen
Sekritær : Siv Elisa Grundevig Haddeland
Styremedlem : Halvard Myhren

Leder: Gunn Tangen Utheim
Skoleveien 1
2120 Sagstua
47291333
gunn.utheim@gmail.com