Fylkeslagene våre

Oppgaven til fylkeslagene er å følge opp medlemmene lokalt rundt om i distriktene.
Fra vedtektene §10.2: «Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele organisasjonen».

MAF Trøndelag

Leder: Ole Magnus Berntsen.
46960704
Kolstadtunet 6A
7098 Trondheim
trondelag@addison.no

Styret består av:
Sekretær Gunhild Okkenhaug Aksnes
Kasserer Gunn Inger Sognli
Styremedlem Siv Helle Fagerheim
Styremedlem Tina Skjærvø

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1725486427709658/

MAF Oslo

Leder: Inger Asuquo
Magnus' gate 7
0650 Oslo
95905236
i-asuqo@online.no
og
Bjørn Wortmann
Lindebergåsen 60C
1068 Oslo
944 35 711
say_something@hotmail.com

MAF Rogaland

Leder: Kjellaug Herringbotn
Gangeren 55
4327 Sandnes
92622928
kje-her@lyse.net

MAF Akershus

Leder: Ellen Myhrhaug
Basaltveien 51
1359 Eiksmarka
90691238
em@duck.no

MAF Østfold

Leder: Lise Breivik Knoll
Mellomfaret 14 D
1518 Moss
41528382
ostfold@addison.no

MAF Møre og Romsdal

Leder: Konrad A. Spica
Nesgrenda 1
6057 Ellingøy
91609577
spica@online.no

MAF Hordaland

Leder: Grethe Farestvedt
Skraneskogen 76
5252 Søreidgrend
41419914
grethefarestvedt@gmail.com

MAF Vestfold og Telemark

Leder: Sidsel I. Kaale
Andebuveien 647
3158 Andebu
92257635
sikaale@online.no

MAF Agder

Leder: Katrin Mauritzen
Tel 99001693
Stuttiveien 24
4780 BREKKESTØ
agder@addison.no

Styret består av:
Kasserer: Solfrid Andersen
Sekritær : Siv Elisa Grundevig Haddeland
Styremedlem : Halvard Myhren

MAF Hedmark og Oppland

Leder: Gunn Tangen Utheim
Skoleveien 1
2120 Sagstua
47291333
gunn.utheim@gmail.com

MAF Troms og Finnmark

Leder: Hildgunn Antonsen
Le Maires vei 3
9900 Kirkenes
95039650
hildgunn.antonsen@yahoo.no

MAF Nordland

Leder: Marit Hanssen
Runden 5 B
8250 Rognan
90647435
marit.hanssen@sbnett.no

Feature 1

Feature 1

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.

Feature 2

Feature 2

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.

Feature 3

Feature 3

Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen til å beskrive din blokk.