Forsknings- og utviklingsfondet

Morbus Addison Forening (MAF) disponerer et forsknings- og utviklingsfond. 31. desember 2011 var fondets kapital på kr 292 472,-. Det er mulig å søke om støtte fra fondet. I MAF-s vedtekter står det: Fondet skal både kunne bidra til økt forskning diagnosene, og kunne bidra til utvikling av MAF som organisasjon. Søknadene skal behandles av Landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert annet år, først i april 2013, deretter i 2015, 2017 osv.

Søknad om støtte skal sendes:

Morbus Addison Forening
Postboks152,
4302 Sandnes
post@addison.no

Søknadsfristen er satt til 31. januar det året MAF avholder landsmøte.

I vedtektene til MAF står følgende om fondet, søknad og behandling av denne.

Landsstyret er ansvarlig for at midlene i fondet plasseres en betryggende måte, og til størst mulig avkastning.

Fondet skal både kunne bidra til økt forskning på diagnosene, og kunne bidra til utvikling av MAF som organisasjon. Det skal ikke brukes penger av fondet til drift av MAF.

Formålene det kan søkes på må oppfylle/støtte oppunder MAF sin handlingsplan sentralt

Landsmøtet skal gjøre vedtak om disponering av forskningsfondet. Landsstyret forbereder og innstiller søknader for landsmøtet.

Styret i MAF har ansvar for å bekjentgjøre tilbudet for relevante miljøer.

Søknaden skal inneholde:

  • En beskrivelse av formålet med forsknings- og utviklingstiltaket
  • Søknadsbeløp inkludert budsjett og milepælsplan
  • Rapport sendes Landsmøtet i etterkant