Morbus Addison Forening har de siste årene arbeidet for å bygge et familienettverk for familier som har barn med hypofysesvikt, cah, cushing, akromegali  og addison.

Nettverket gir rom for:

  • Erfaringsutvesling
  • Informasjon
  • Råd
  • Veiledning

I prosjektet «Sammen for barna våre» har vi utvikle et informasjonsmøte for familien og nettverket rundt barnet. Dette informasjonsmøtet skal holdes på barnets hjemsted av erfarne likemenn og familiekontakter.

Familienettverket har en facebookgruppe.