Kategori MAF Sentralt

Acromegaly Awareness Day 1. november

1. november er den internasjonale Akromegalidagen hvor vi skal bruke dagen på å spre kunnskap omAkromegali. Bruk dagen til å del en av disse bildene og innleggene som legges ut på facebook! Ved å spre informasjon øker vi kunnskap. Bruk…