Barken

  • Du får medlemsbladet i posten/på epost tre ganger i året
  • Inneholder ny informasjon fra redaktør og leder i foreningen
  • Mye spennende lesestoff fra ulike personer og fylkeslag: min historie, ung spalten, barnesider
  • Dr. Husebye fra Helse Bergen svarer på spørsmål fra medlemmer
  • Og masse, masse mer
  • Ny aktuell forskning

Redaktør Elisebeth Førli Ekerhovd

«Barken har vært medlemsbladet for medlemmene av Morbus Addison Forening helt siden foreningen ble stiftet i 1989. Alle medlemmer som ønsker det,  får tilsendt bladet uten ekstra kostnader (digitalt og i fysisk format). I Barken finner du spørsmål til lege med svar, artikler om det å leve med diagnosen, informasjon fra MAF og mye mer.»

redaktor@addison.no

Elisebeth Førli Ekerhovd

redaktor@addison.no

Margrethe Sindre

redaksjon1@addison.no

Jacqueline Høvik

redaksjon2@addison.no

Grethe Farestvedt

redaksjon3@addison.no

Lars Greiner

redaksjon4@addison.no