Standardbilde

Admin

Covid-19 vaksine og endokrine manifestasjoner

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter medhormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet medfølgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til. Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de toførste vaksinene inkluderte…