Standardbilde

Geir Faarlund

Styringsgruppe hypofyseadenom

Det er under opprettelse en styringsgruppe for studier som omfatter stumme hypofyseadenom (ikke-hormonproduserende). Det er et stort behov for å få med en representant med «stumme hypofyseadenom» i denne styringsgruppa.Det er også aktuelt å ha en representant i gruppa som…

INFORMASJON OM COVID-19

Ane Mari Bjørnæs har snakket med Dr. Øystein Husby, endokrinolog ved Bærum sykehus, om Coronaviruset og Addison. Her er det han sa til henne i kortversjon: 1. Ja, vi er teknisk sett i risikogruppe, men det er store individuelle forskjeller.…