Sist avholdte Arrangementer

Regionkonferanse Vest – Bergen

Konferansen vil bli avholdt på Neptun Hotell.Husk, sett av denne helgen til Vestlandskonferansen. Vi vil komme tilbake med program så snart dette er klart.