Familiekonferanse Skien Fritidspark

Familiesamling 23-25 september 2022 Det vil bli arrangert familiesamling i regi av Morbus Addison forening (MAF) i Skien Fritidspark 23-25 september 2022. Samlingen er for barn under 18 år med binyrebarksvikt, samt deres foresatte og søsken. Programmet er variert, med foredrag, sprøytekurs og morsomme aktiviteter for hele familien. Påmeldingsfrist er 10.07.2022. Det tas forbehold om kapasitet, så her er det førstemann til mølla som gjelder. Egenandel for medlemmer i MAF er kr 1000,- for en voksen og ett barn, og kr 250,- for hver person utover dette. Dette dekker alle måltider og aktiviteter. Det er ikke krav om medlemskap eller…

Mestringskonferanse for Trøndelag på Namsos

MAF-Trøndelag arrangererLOKAL MESTRINGSKONFERANSE5.-6. november 2022 på Scandic Rock City, NamsosPåmelding til Tina: SMS 988 82 723 eller e-post tor.skjaervo@getmail.no innen 7. oktober.Invitasjon med fullstendig program blir sendt til medlemmene, så raskt det er klart.