Info tannlegerefusjon

I boka “5 diagnoser” omtaler vi tema refusjon hos tannlege, og det står skrevet: “hypopituitarisme er den diagnosen vi i vår organisasjon kaller hypofysesvikt”. Det står også at den som i utgangspunktet hadde cushings, for så å få en hypofyseoperasjon og i dag bruker kortison, sannsynligvis har hypofysesvikt i dag.

Dette er ikke direkte feil, men heller ikke direkte riktig og kan være misvisende dersom en med cushing sier at man har hypofysesvikt og bruker det som diagnose for å få refusjon hos tannlegen.

Det er viktig å bruke diagnosen hypopituitarisme.

Grunnen til at det står hypopituitarisme og ikke hypofysesvikt i SMT-lista (Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander) er at man kan ha hypofysesvikt uten å ha hypopituitarisme, altså ikke ha for lav hormonproduksjon. Hypofysesvikt er ikke sjeldent nok til å komme på SMT-lista, men hypopituitarisme er det. Pr. nå i hvert fall. Hver obs på at dette kan forandre seg. SMT-lista blir justert hvert år.

De som har hypofysesvikt uten å ha lav hormonproduksjon har ikke rett på refusjon hos tannlegen. Dette er komplisert, så komplisert at den vanlige lege eller tannlege ikke vet.

Dersom man har flere autoimune diagnoser kan det hende at en også kommer inn under dette som heter Autoimmunt polyglandulært syndrom type II (APS II) så vil man ha rett på refusjon hos tannlege på deler eller hele behandlingen. Man får lege erklæring fra sin fastlege eller endokrinolog.

Autoimmunt polyglandulært syndrom type II (APS II) til sier at det alltid foreligger sviktende funksjon av binyrene i kombinasjon med sykdom i skjoldkjertelen og/eller type I-diabetes (feil i bukspyttkjertelen).