Gladnyhet i leveranse av Cortisol

Gladnyhet i leveranse av kortison. MAF fikk akkurat en mail fra legemiddelverket. De skriver:

En god nyhet i dag er at vi har fått tilbakemelding fra produsent at de har fått varer på lager før varslet (01.12.2022)
og at disse sendes grossistene i morgen tidlig. Så vil det ta ytterligere noen dager før disse pakningene er videredistribuert ut i landets apotek.

Morbus Addison Forening PNG LOGO