Oppdateringskurs for likepersoner

Denne helgen har MAF oppdateringskurs for likepersoner på Lillestrøm. Masse innputt av kunnskap. Tema er NAV rettigheter, nye regler fra Bufdir, taushetsplikten, likepersonarbeid og utfordringer knyttet til den rollen. Alle bilder er godkjent av alle og tatt av Øyvind Storbakken.

Jeanette Hoel, som er generalsekretær i lymfødem og lipødemforbund, delte sine erfaringer fra likepersonsarbeidet i sitt forbund.