Videoforedrag fra europeisk konferanse, med blant annet Eystein Husebye

MAF har vært på en europeisk konferanse om Addison i København som vi i Morbus Addison forening er med på. Her kommer link til foredraget:

Link: https://adrenals.eu/meeting/
Passord: C0penhagen (Merk at det er 0 (null) og ikke o)