Acromegaly Awareness Day 1. november

1. november er den internasjonale Akromegalidagen hvor vi skal bruke dagen på å spre kunnskap om
Akromegali. Bruk dagen til å del en av disse bildene og innleggene som legges ut på facebook! Ved å spre informasjon øker vi kunnskap. Bruk dagen til å les informasjonsteksten om akromegali her: https://addison.no/web/akromegali/
og kanskje sett av litt tid til å dele den på facebook?