Covid-19 vaksine og endokrine manifestasjoner

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter med
hormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet med
følgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til.

Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de to
første vaksinene inkluderte henholdsvis 40 000 og 30 000 frivillige i aldersgruppen16
til 75 år. Inkludert blant disse var pasienter med diabetes, overvekt, HIV, kroniske
lungesykdommer, så vel som pasienter med stabil cerebrovaskulær sykdom og
leversykdommer. Disse pasientene hadde samme effekt og like lite bivirkninger som
de helt friske. I tillegg har US Center of Disease Control uttalt at pasienter med
autoimmune sykdommer, uten andre kontraindikasjoner mot vaksinering, kan motta
en mRNA Covid-19-vaksine.

ESE vil derfor poengtere at anbefalingen om Covid-19-vaksinering av pasienter med
endokrine sykdommer i stabil fase som autoimmun skjoldbruskkjertelbetennelse,
Graves sykdom, binyrebarksvikt (Addisons sykdom), hypofyseadenom, type 1 og
type 2 diabetes og overvekt ikke skiller seg fra resten av befolkningen.
Pasienter med binyrebarksvikt bør informeres om at i tilfelle bivirkninger som feber
skal regler ved sykdom følges med økning av kortisontilførsel. Se for øvrig
informasjon på Norsk steroidkort.

Bergen, 26. januar 2021

Eystein Husebye
Leder
Norsk endokrinologisk forening

Kilde: https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-hormonsjukdommar/roas/covid-19-vaksine-og-endokrine-manifestasjoner