Dag 17. juni 2020

Styringsgruppe hypofyseadenom

Det er under opprettelse en styringsgruppe for studier som omfatter stumme hypofyseadenom (ikke-hormonproduserende). Det er et stort behov for å få med en representant med «stumme hypofyseadenom» i denne styringsgruppa.Det er også aktuelt å ha en representant i gruppa som…