Morbus Addison Forening

Morbus Addison Forening ble stiftet 11. august 1989 og har som formål:

Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene: (trykk for å komme til diagnosesiden)

Leder i Morbus Addison Forening forteller

Har du lyst til å bli kjent med andre som er i samme situasjon som deg? Vi har likepersoner som du kan samtale med også for pårørende. På våre arrangementer får du nyttig informasjon i hyggelige omgivelser både lokalt, på regionsamling og nasjonalt. Ungdom har egne konferanser. Familier som har barn med våre diagnoser, har et eget familienettverk og egne samlinger. Vi har også et fantastisk blad for våre medlemmer som kommer ut tre ganger i året.

Ida Margrethe Kundtzon

Leder Morbus Addison Forening

Video: Leder Ida Margrethe forteller sin historie

Vårt medlemsblad Barken

“Barken har vært medlemsbladet for medlemmene av Morbus Addison Forening helt siden foreningen ble stiftet i 1989. Alle medlemmer som ønsker det,  får tilsendt bladet uten ekstra kostnader (digitalt og i fysisk format). I Barken finner du spørsmål til lege med svar, artikler om det å leve med diagnosen, informasjon fra MAF og mye mer.”

Kari Aas Hystad

Leder informasjonsarbeidet i MAF

Møt likeperson Ole Magnus Berntsen

“Jobben min som likeperson består i å hjelpe personer i samme situasjon som meg. Jeg er tilgjengelig der de som kontakter med ønsker. Jeg har fått sms, epost, meldinger på facebook og instagram. Jeg svarer på alle meldinger og har taushetsplikt. Du kan snakke med oss likepersoner om alt du måtte ønske. Vi har gått kurs for å være støttende og hjelpe deg med det trengs. Du finner likepersoner i alle livssituasjoner som du kan snakke med.”