Vil du snakke med noen?

Vi har medlemmer som har levd med diagnosene i mange år. De har erfaring og kunnskap om det å leve med sin sykdom. Noen av disse har meldt seg som likepersoner, og gått kurs for å bli godkjente.

Likemenn er flinke til å lytte og utveksle erfaringer med likesinnede. Likepersoner har taushetsplikt. Likepersoner skal ikke diskuterer medisinering o.l.

Det er likepersoner for hver gruppe innenfor Morbus Addison foreningen.  Det finnes også likepersoner for pårørende, og egne likepersoner for familier med barn og unge med diagnosen.

Alle som står på listen under likepersoner, er tilgjengelige for alle som ønsker kontakt. (OBS! Vi holder med oppdatering av likepersonslistene. Dermed kan det stå feil kontaktinformasjon).

Her finner du litteratur om likemannsordningen/likepersonsordningen

Å være i samme båt – Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner
Likepersonsarbeid for attføring og arbeid

 

Oversikt over likepersoner i Morbus Addison Forening (PDF-link av bildet under)

 

 

Finner du en feil i oversikten, send den til olespurs@gmail.com