Vil du snakke med noen?

Vi har medlemmer som har levd med diagnosene i mange år. De har erfaring og kunnskap om det å leve med sin sykdom. Noen av disse har meldt seg som likepersoner, og gått kurs for å bli godkjente.

Likemenn er flinke til å lytte og utveksle erfaringer med likesinnede. Likepersoner har taushetsplikt. Likepersoner skal ikke diskuterer medisinering o.l.

Det er likepersoner for hver gruppe innenfor Morbus Addison foreningen.  Det finnes også likepersoner for pårørende, og egne likepersoner for familier med barn og unge med diagnosen.

Alle som står på listen under likepersoner, er tilgjengelige for alle som ønsker kontakt.

Her finner du litteratur om likemannsordningen/likepersonsordningen:
Å være i samme båt – Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner
Likepersonsarbeid for attføring og arbeid


Bodil Aaknes – 975 67 512
Lokes v.7602 Levanger
bodilhoffaaknes@gmail.com

Ole Magnus R. Berntsen – 469 60 704
Framveien 11
7020 Trondheim
olespurs@gmail.com

Jon Bø – 948 35 544
Ryggveien 3840
70 Randaberg
jonbo2@broadpark.no

Rigmor Lyngås – 906 54 609
Sandkjosveien 1693
36 Rundhaug
riglyng@hotmail.com

Astrid  Engenes – 952 46 194
Beryllveien 2
Krokelvdalen952 46 194
as.eng@online.no

Bente Falkenberg Sunde – 936 26 713
Frøytunveien 3 C
1357 Bekkestua
936 26 713
bentefsunde@gmail.com

Grethe Farestvedt – 414 19 914
Skraneskogen 7652
52 Søreidgrend
grethefarestvedt@gmail.com

Marit Bøvre – 974 03 727
Søråsen 4
1356 Bekkestad
mboevre@online.no

Gerd Kari Huseth – 971 23 354
Solbergsgate 7 B
3040 Drammen
gerd.kari.martinsen.huseth@ebnett.no

Bjørn Øhre – 911 19 350
Klipperveien 12
3138 Skallestad
b-oehre@outlook.com

Lise Brevik Knoll
Mellomfaret 14D
1518 Moss
415 28 382
Lise.brevik.knoll@mosseskolen.no

Øyvind Lindland
Gjesdalsveien 34,
4306 Sandnes
lindland@addison.no

Hans Førre
Tjordal 34
5570 Aksdal
413 33 575
h.foerre@gmail.com

Gry B. Kviteng
Conrad Holmboes veg 14
9011 Tromsø
909 14 257
grybk@online.no

Synnøve Fredriksen
Seljebergan 15, Leil.102
9300 Finnsnes
452 71 499
syfredri@broadpark.no

Brynhild Stjern
Høgsetvegen 11
7353 Børsa
410 85 833
brynhild.stjern@gmail.com

Guro Enger
F. Henningsgate 16 A
2815 Gjøvik
957 93 345
gurine72@online.no

Judit Voll
Mariabakken 2
4034 Stavanger
482 67 836
judvoll@gmail.com

Tom Vidar Bjerknes
Hauglibakken 14
1743 Klavestadhaugen
905 59 880
tomv.bjerknes@gmail.com

Sidsel I. Kaale
Andebuveien 647
3158 Andebu
922 57 635
sikaale@online.no

Kamilla Guldbrandsen Rømo
Ranheimsfjæra 123
7055 Ranheim
995 40 856
kalinkano@yahoo.com

Inger Asuquo
Magnus’ gate 7
0650 Oslo
959 05 236
i-asuqu@online.no

Henrik Andersen
Komsa Terasse 5
3511 Alta
948 69 555
henrikand97@hotmail.com

Astrid Moene
Brånåslia 7
2019 Skedsmokorset
906 11 281


Addison:
Åste Øhre
Klipperveien 12
3138 Skallestad
481 89 166
aasteoehre@gmail.com

Rolf Huseth
Solbergsgate 7 B
3040 Drammen
906 76 188

CAH:
Tone Andersen
Komsa Terasse 5
9511 Alta
991 58 447
toneband11@gmail.com

Hypofysesvikt:
Konrad A. Spica
Nesgrenda 1
6057 Ellingsøy
spica@online.no

Cushing:
Siw Bjerknes
Hauglibakken 14
1743 Klavestadhaugen
901 49 575
siwbjerk@gmail.com

Akromegali:
Det er ingen pårørende for personer med Akromegali! Ønsker du å bli likeperson: kontakt spica@online.no

Mariann N. Aarvold
Leirvikåsen 124 C
5179 Godvik
414 48 850
mayamayano@yahoo.no

May Opdahl
Øvsttunveien 26
5223 Nestun
618 06 274
may.opdahl@gmail.com

Elin Kjartansdotir
Ajerlia 12
3825 Lunde
408 28 806
sif.elin@gmail.com

Siv Helle Fagerheim
Friggsvei 15
7602 Levanger
484 69 688
sivfage@yahoo.no


Oversikt over likepersoner i Morbus Addison Forening (PDF)