Vil du bli medlem?

Enkeltmedlem: 350,- pr år.
Tillegg for hvert ekstra medlem på samme adresse:100,- pr år.

Medlemmer får tilsendt en velkomstpakke med det siste nummeret av medlemsbladet Barken, Livsboka med informasjon om diagnosene og annen informasjon.

Vedtekter

Medlemmer som bor i samme husstanden som andre medlemmer, får en rabatt på medlemskontingenten. De får tilsendt et medlemsblad.Skriv medlemsnummer eller navn til evt. medlem du bor sammen med.