Rettigheter

På denne siden ønsker MAF å presentere rettigheter i samfunnet som kronisk syke spesielt kan gjøre seg nytte av. Ofte kan kronisk sykdom medføre ekstrautgifter. Vi vil også peke på muligheter for å få redusert utgifter for kronisk syke. Send en e-post om du mener det er andre forhold som burde vært informert om her.

Rettighetssenter
Morbus Addison Forening er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).  FFO har et Rettighetssenter som alle uavhengig av medlemskap eller ei, kan kontakte. Her vil jurister svare på henvendelser og peke vei i rettighetsspørsmål.

Fritt sykehusvalg
I Norge har vi rett til fritt sykehusvalg. Det er lurt å velge behandlingssted i samråd med fastlegen. Det er relativt liten egenandel for reiser til andre sykehus.