Om oss

Om Morbus Addison Forening (MAF)

Morbus Addison Forening ble stiftet 11. august 1989 og har som formål:

-Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:

  • Morbus addison
  • Cushing
  • Hypofysesvikt
  • Akromegali
  • Congenital adrenal hyperplasi (CAH).

-Vi skal arbeide for en samfunnsmessig likestilling.

-Vi skal utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.

-Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)

Alle som har sykdommen morbus addison, cushing sykdom, hypofysesvikt, akromegali og CAH kan bli medlem av MAF. Det er mulig for alle å bli støttemedlem av foreningen.

Antall medlemmer kan variere litt over tid. For tiden har foreningen ca. 850 medlemmer.

Nye medlemmer får en velkomstpakke fra MAF. Medlemsbladet Barken kommer ut fire ganger pr år. Medlemsbladet inneholder informasjon om diagnosene og hvordan
enkeltpersoner tilpasser seg en ny livssituasjon. Bladet inneholder også annonser om aktiviteter sentralt og i fylkeslag.

MAF driver likemannsarbeid. En likemann har selv en av diagnosene og har skaffet seg god kunnskap om det å leve med sykdom. Alle medlemmer kan ringe en likeperson.

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert annet år. Landsmøtet velger landsstyret. Landsstyret administrerer og leder MAF mellom landsmøtene.
Styret møtes fire til seks ganger pr. år.

Det finnes fylkeslag eller fylkeskontakter i nesten alle fylker. Fylkeslagene arrangerer lokale samlinger og møter. Det er positivt om nye medlemmer deltar i disse lokale
samlingene. Du er velkommen til å delta.

Leder Ida Margrethe W. Knudtzon

Lunvikveien 12
6523 Frei
932 56 846
leder@addison.no

Nestleder Geir Faarlund

Elgfaret 36
1415 Oppegård
900 21 591
gei-fa@addison.no

Sekretær Laila Ertnes

Kordahlveien 1
1591 Sperrebotm
994 46 669
sekretar@addison.no

Kasserer Wenche Sørmo

Havneveien 15A
8150 Ørnes
415 40 855
Kasserer@addison.no

Styremedlem Maritza Bodi

Vardeveien 69
2020 Skedsmokorset
977 25 543
maritzbo@online.no

Styremedlem Tonje Orum

Heimigardsvegen 66
3890 Vinje
997 86 757
tonje.orum@gmail.com

Likepersonsutvalg Konrad Spica

Nesgrenda 1
6057 Ellingsøy
916 09 577
spica@online.no

Redaktør Kari Aas Hystad

Sørengkaia 51
0194 Oslo
928 07 311
redaktor@addison.no

1. vararepresentant Linea Sandbakk

Nesvegen 9C
4700 Vennesla
950 76 042
linea.sjoberg@gmail.com

2. vararepresentant Victoria Ottosen

Finnsetervegen 16
9105 Kvaløya
916 38 432
Victoria_ottosen@hotmail.com