Mestringskurs

Lærings- og mestringssenteret i Bergen har i flere år arrangert mestringskurs for mennesker med binyrebarksvikt.  Personer fra hele landet kan delta. Reise-, kost- og oppholdsutgifter i forbindelse med særskilt opplæringskurs i regi av Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel.

Kurset er et tilbud til alle voksne som har primær eller sekundær binyrebarksvikt, altså alle de diagnoser som Morbus Addison Forening organiserer. Kunnskap om egen sykdom og behandling er viktig for at du skal kunne ta godt vare på deg selv.

Neste kurs er 7.-8. september. Se mer informasjon om kurset på Helse Bergen

Representanter fra Morbus Addison Forening har vært med på å utarbeide tilbudene, og erfarne brukere er tilstede kursdagene. Foreleserne er helsepersonell fra Helse Bergen hvor kunnskap om sykdom, behandling og forskning er av ypperste klasse.