Medlemskonferanser og mestringskurs

MEDLEMSKONFERANSER

Morbus Addison Forening arrangerer konferanser for sine medlemmer, både lokalt og nasjonalt. Temaene for konferansene varierer fra gang til gang, men hovedfokuset er hvordan vi kan leve godt med sykdommene våre, samt gi oss oppdatert informasjon om behandling og medisinering. Konferansene inneholder vanligvis foredrag fra endokrinolog, sykepleier eller annet helsepersonell, som kan undervise oss godt om sykdommene våre. Det blir også anledning til å stille spørsmål. I tillegg legges det opp til utveksling av erfaringer mellom pasienter med samme sykdom, samt sosial hygge og god mat. Mange synes det er godt å treffe noen som vet hvordan det er å leve med sykdommen. Pårørende som er medlemmer, kan også delta.

De nasjonale medlemskonferansene holdes annet hvert år, og det varierer hvor i landet det er. Denne konferansen varer vanligvis fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, og har flere forskjellige foredrag og aktiviteter. De årene det ikke er nasjonale medlemskonferanser, holdes det såkalte regionale samlinger på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge.
De fleste fylkeslag holder i tillegg medlemskonferanser/kurs for sine medlemmer årlig, men dette varierer fra fylkeslag til fylkeslag. Ta kontakt med din leder for mer informasjon.
(Egenandeler kan forekomme, avhengig av økonomien i ditt fylkeslag).

 

MESTRINGSKURS
Lærings- og mestringssenteret i Bergen har i flere år arrangert mestringskurs for mennesker med binyrebarksvikt.  Personer fra hele landet kan delta. Reise-, kost- og oppholdsutgifter i forbindelse med særskilt opplæringskurs i regi av Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel.

Kurset er et tilbud til alle voksne som har primær eller sekundær binyrebarksvikt, altså alle de diagnoser som Morbus Addison Forening organiserer. Kunnskap om egen sykdom og behandling er viktig for at du skal kunne ta godt vare på deg selv.

Representanter fra Morbus Addison Forening har vært med på å utarbeide tilbudene, og erfarne brukere er tilstede kursdagene. Foreleserne er helsepersonell fra Helse Bergen hvor kunnskap om sykdom, behandling og forskning er av ypperste klasse.

I tillegg til Bergen, holdes det også mestringskurs ved bl.a. Rikshospitalet om akromegali, cushings syndrom m.m. Oslo universitetssykehus holder også familiekurs på Frambu kompetansesenter om CAH. Ta kontakt med lærings- og mestringsavdelingen ved ditt aktuelle sykehus for mer informasjon.

NB: Alle kurs er utsatt pga. koronasituasjonen.