Landsstyret


Landsstyret administrerer og leder MAF mellom landsmøtene.
Styret møtes fire til seks ganger pr. år. Landsstyret er valgt på landsmøtet.

Leder Ida Margrethe W. Knudtzon

Lunvikveien 12
6523 Frei
932 56 846
leder@addison.no

Nestleder Geir Faarlund

Elgfaret 36
1415 Oppegård
900 21 591
gei-fa@addison.no

Sekretær Laila Ertnes

Kordahlveien 1
1591 Sperrebotm
994 46 669
sekretar@addison.no

Kasserer Laila Imset

Høyjordveien 641
3158 Andebu
952 02 648
laila.imset@gmail.com

Styremedlem Maritza Bodi

Vardeveien 69
2020 Skedsmokorset
977 25 543
maritzbo@online.no

Styremedlem Wenche E. Sømme

Havneveien 15 A
8150 Ørnes
415 40 855
wenche@hengen.no

Likepersonsutvalg Anne Lundhaug

Vipevegen 12
7082 Kattem
992 54 230
anne.lun@online.no

Redaktør Kari Aas Hystad

Sørengkaia 51
0194 Oslo
928 07 311
redaktor@addison.no

1. vararepresentant Jon Bø

Ryggveien 38
4070 Randaberg
948 35 544
jonbo2@broadpark.no