MAF Trøndelag

Leder: Ole Magnus Berntsen.
46960704
Moholt Alle 11-01 
7050 Trondheim 
trondelag@addison.no 

Styret 2019 består av:
Sekretær Gunhild Okkenhaug Aksnes 
Kasserer Gunn Inger Sognli 
Styremedlem Frode Bakken 
Styremedlem Tina Skjærvø

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1725486427709658/