Fagartikler

Her finner du linker til aktuelle fagartikler og søkedatabaser

Artikler fra Tidsskriftet for Den Norske Legeforening

Mastergradrapporter

Artikler fra Barken

Andre artikler

Akromegali

APS

Addison

Autoimmun thyroiditt

Diabetes

Cushing

DHEA

Astma and Dehydroepiandrosterone (DHEA)

Age, body mass index, and serum level of DHEA-S can predict glucocorticoid receptor function in women with polycystic ovary syndrome

Kortison

Diverse

Søkedatabaser

Vi vil anbefale at du søker selv på sider som de under. På den måten får du søkeresultater tilpasset dine behov. Noen søkedatabaser krever at man oppretter en brukerkonto, andre nettsteder er åpne. Vi vil også anbefale at du ser på artiklenes utgiverår, da de nyeste gjerne er mer oppdatert.

Søketips

Når du søker på ord som «addison’s disease», «cushing» eller «acromegaly» kan du få svært mange treff og det kan være vanskelig å sortere ut det som er relevant for din situasjon. Derfor kan det være nyttig å kombinere søkeord som for eksempel «addison’s disease pregnancy». Det er også mulig å søke innen søkeresultater. Flere databaser har menyer i siden slik at det er mulig å begrense treffene. Ofte kan det være lurt også å søke på årstall eller forfatter, om du har kjennskap til dét. Det finnes svært mye informasjon. Vi har forsøkt å finne de mest relevante søkesidene slik at du skal kunne holde deg oppdatert på din egen sykdom og forskning på denne. Lykke til!

Send oss gjerne en e-post om du har litteraturtips!