Egenjournal

De fleste av medlemmene i Morbus Addison Forening, lever godt med sin sykdom. Festdager og de dagene det er flest av, hverdagene, er alle dager som man ser frem til og som fungerer godt med hjelp av medisiner man selv administrerer.

Likevel har noen opplevd at de i korte eller lengre perioder har behov for assistanse til å administrere og innta medisinene de trenger. Dette kan være hjelp fra pårørende, venner, kollegaer eller helsepersonell.
Det er sagt, skrevet og proklamert mye godt om hva som er viktig og riktig medisinsk hjelp for foreningens sykdomsgrupper når det ikke er hverdagene som rår. Men det hjelper ikke den som ikke får innfridd sitt akutte behov for hjelp.

Denne journalen er laget for å hjelpe deg og dine ”hjelpere” når behovet skulle oppstå, og skal den fungere best mulig, må du og dine hjelpere gjøre dere kjent med journalen og dens innhold.
Journalen har i original utforming hovedfokus på ditt behov for kortison ved akutt/alvorlig sykdom. Du kan på egenhånd legge ved informasjon som er viktig for deg, eksempelvis at du har diabetes eller lignende.
Mappa får du ferdig utfylt, og om du ønsker, så kan man i tillegg få deler av sidene tilsendt på mail slik at man kan oppdatere innholdet selv. Dette avklares i forbindelse med at du bestiller permen.
Journalen er laget for hver enkel person. Om du bestiller den, vil den inneholde informasjon om dine daglige medisinske doser og annen informasjon som gjelder deg. Nedenfor ser du den informasjonen om deg som journalen vil inneholde.

Informasjonen du gir for at vi skal kunne lage mappa, vil vi lagre i ca. en måned. Deretter blir all informasjon som du gir fra deg, slettet.

Når mappa er ferdig og sendt, vil regnskapsfører sende faktura på permen.
Prisen er kr 280,- for medlemmer og kr 500,- for de som ikke er medlem.

For å kjøpe egenjournalen må du kontakte:

Geir Faarlund, Elgfaret 36, 1415 Oppegård.

Tlf: 900 21 591 (ring kun om ettermiddagen) eller mail: gei-fa@online.no