Covid-19 vaksine og endokrine manifestasjoner

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter medhormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet medfølgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til. Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de toførste vaksinene inkluderte henholdsvis 40 000 og 30 000 frivillige i aldersgruppen16til 75 år. Inkludert blant disse var pasienter med...

Read More →

Styringsgruppe hypofyseadenom

Det er under opprettelse en styringsgruppe for studier som omfatter stumme hypofyseadenom (ikke-hormonproduserende). Det er et stort behov for å få med en representant med «stumme hypofyseadenom» i denne styringsgruppa.Det er også aktuelt å ha en representant i gruppa som har et aktivt hypofyseadenom, eller som er operert for hypofyseadenom.Det er viktig at vi deltar...

Read More →