INFORMASJON OM COVID-19

Ane Mari Bjørnæs har snakket med Dr. Øystein Husby, endokrinolog ved Bærum sykehus, om Coronaviruset og Addison. Her er det han sa til henne i kortversjon: 1. Ja, vi er teknisk sett i risikogruppe, men det er store individuelle forskjeller. Det er f.eks. forskjell på om man er en alvorlig syk diabetiker, eller om man...

Read More →

AVLYST!!!! Medlemkonferanse Stavanger 2020

Styret i MAF beklager å måtte melde at vi, på grunn av koronautfordringene, har sett oss nødt til å avlyse Medlemskonferansen 2020. Vi forholder oss til myndighetenes råd og gjør det vi kan for å bidra i dugnaden for å minimere pandemien. Det er anslått at smittespredningen vil nå sin topp i perioden mai-august, vi...

Read More →