Evaluering av medlemskonferansen i Harstad 2018

Resultatene fra evalueringen ble utelatt fra Barken, dermed publiseres de her. Det er interessant å se hva medlemmene syntes om konferansen i Harstad. For å gjøre det enkelt hadde vi evalueringen på nett. Dermed kunne vi enkelt lage fine grafer. Evalueringen vil også bli tatt i betraktning når planleggingen til neste medlemskonferanse gjøres.  

Read More →