Invitasjon til Akromegalikurs på Rikshospitalet 22.-23. Mars

Rikshospitalet inviterer pasienter med Akromegali og deres pårørende på kurs 22.-23. Mars 2018. I invitasjonen som ligger vedlagt står det: "VELKOMMEN TIL KURS PÅ RIKSHOSPITALET Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison foreningen og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter som har Akromegali og deres pårørende. Kurset går over...

Read More →