BARKEN-medlemsblad

Barken har vært medlemsbladet for medlemmene av Morbus Addison Forening helt siden foreningen ble stiftet i 1989. Alle medlemmer som ønsker det,  får tilsendt bladet uten ekstra kostnader. I Barken finner du spørsmål til lege med svar, artikler om det å leve med diagnosen, informasjon fra MAF og mye mer.

Om du ønsker å lese Barken digitalt, og ikke trenger dette tilsendt, kan du gi beskjed til redaktøren.

Medlemsbladet Barken blir laget av en redaksjon. Kontaktinformasjon se medlemsbladet side 2.

Barken  2014 nr 2
Barken 2014 nr 3
Barken 2015 nr 1
Barken 2015 nr 2
Barken 2015 nr 3