Regionalsamling vest


Arrangementdetaljer


Region vest inviterer medlemmene sine til regionskonferanse i Haugesund 30. august-1. september.

Vestlandskonferansen arrangeres fra fredag 30. august til Søndag 1. september på hotell Amanda i Haugesund. Vestlandskonferansen er et samarbeid mellom Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder.

FRA PROGRAMMET VIL VI NEVNE:
– Erfaringsutveksling
– Legeforedrag
– Omvisning på Avaldsnes, Norges eldste kongesete.
– Byvandring i Haugesund

Det vil bli laget et detaljert program som sendes medlemmer i de nevnte fylkene. Egenandelen for konferansen er kr. 1000,-.Kanskje dekker fylkeslaget hele eller deler av egenandelen. Egenandelen dekker reise, opphold og omvisning på Avaldsnes. Det regnes kr. 300,- i egenandelen på reise. Reise dekkes etter billigste rutegående offentlig transport.Medlemmer i Agder, Rogaland og Hordaland får dekket reise etter takster for buss, båt og tog. Medlemmer fra Sogn og Fjordane kan i tillegg bruke fly. Vi ser frem til en fin helg sammen!