Covid-19 vaksine og endokrine manifestasjoner

På bakgrunn av mange spørsmål rundt kronavaksinering av pasienter medhormonsykdommer har Den europeiske endokrinologiforeningen (ESE) kommet medfølgende anbefaling som Norsk endokrinologisk forening slutter seg til. Studiene som førte til europeisk (EMA) og amerikansk (FDA) godkjennelse av de toførste vaksinene inkluderte henholdsvis 40 000 og 30 000 frivillige i aldersgruppen16til 75 år. Inkludert blant disse var pasienter med...

Read More →