Styringsgruppe hypofyseadenom

Det er under opprettelse en styringsgruppe for studier som omfatter stumme hypofyseadenom (ikke-hormonproduserende). Det er et stort behov for å få med en representant med «stumme hypofyseadenom» i denne styringsgruppa.Det er også aktuelt å ha en representant i gruppa som har et aktivt hypofyseadenom, eller som er operert for hypofyseadenom.Det er viktig at vi deltar aktivt i all forsking o.l. rundt våre diagnoser, så håper at det er noen som kan være interessert i å delta.Studien er i regi av Rikshospitalet, avd for medisinsk biokjemi, seksjon for Spesiell Endokrinologi
For mer informasjon, melde sin interesse e.l.


Ta kontakt:
Geir Faarlund
Tlf 900 21 591
Mail: gei-fa@online.no