Informasjon fra Morbus Addison Forening Covid-19

Hei alle medlemmer i Morbus Addison Forening.

Håper det går bra med dere, og at dere får til å forholde dere til korona smitten på en god måte.
Vi vet at det er mange av dere som har mye spørmål om smitten, sett i forhold til egen helse og sykdom.

Det er blitt publisert følgende dokument i anledning epidemien:

COVID-19 and endocrine diseases – A statement from the European Society of Endocrinology

Dette følger vedlagt, sammen med en oversettelse for de som ikke behersker godt engelsk. Merk at det ikke er en autorisert oversettelse, og at foreningen ikke tar ansvar for evt feil.

Vi håper vedlagte kan være til litt hjelp og støtte, i en krevende periode.

Styret benytter anledningen til å ønske alle en riktig god vår.

Hilsen 
Morbus Addison Forening