INFORMASJON OM COVID-19

Ane Mari Bjørnæs har snakket med Dr. Øystein Husby, endokrinolog ved Bærum sykehus, om Coronaviruset og Addison. Her er det han sa til henne i kortversjon: 1. Ja, vi er teknisk sett i risikogruppe, men det er store individuelle forskjeller. Det er f.eks. forskjell på om man er en alvorlig syk diabetiker, eller om man...

Read More →