Høstutgaven av Barken går ut

På grunn av uforutsette hendelser går dessverre vår høstutgave av Barken ut. Stoff som allerede er mottatt går over til neste utgave. 

Barken – redaksjonen