Invitasjon til Akromegalikurs på Rikshospitalet 22.-23. Mars

Rikshospitalet inviterer pasienter med Akromegali og deres pårørende på kurs 22.-23. Mars 2018.

I invitasjonen som ligger vedlagt står det:

“VELKOMMEN TIL KURS PÅ RIKSHOSPITALET

Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison foreningen og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter som har Akromegali og deres pårørende.

Kurset går over to dager fra ca. kl 09.00-16.00 (program blir tilsendt etter påmelding)”

 

Påmeldingsfrist: 02. Mars. Se invitasjon i bilder og link under for påmelding og kontaktinformasjon:

PDF til utskrift: invitasjon Akromegalikurs LMS Rikshosp. 2018(2)