Invitasjon til Akromegalikurs på Rikshospitalet 22.-23. Mars

Rikshospitalet inviterer pasienter med Akromegali og deres pårørende på kurs 22.-23. Mars 2018. I invitasjonen som ligger vedlagt står det: "VELKOMMEN TIL KURS PÅ RIKSHOSPITALET Endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison foreningen og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter som har Akromegali og deres pårørende. Kurset går over...

Read More →

Medlemskonferanse Harstad 15.-17. Juni 2018

Medlemskonferanse for medlemmer av Morbus Addison Forening. Konferansen blir i Harstad 15. - 17. Juni, og har fått tilnavnet midnattssol. Påmelding innen 30.april til Maritza Bodi : maritzbo@online.no, HUSK! Navn, fødselsdato, diagnose og postnummer. Husk også og si ifra om du trenger lunsj Søndag eller ikke :) Påmelding kr. 1500 enkeltrom, 2600kr. dobbeltrom (2 netter)....

Read More →