Velkommen

Morbus Addison Forening ble stiftet 11. august 1989 og har som formål:

 1. Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:

  morbus addison
  cushing
  hypofysesvikt
  akromegali
  congenital adrenal hyperplasi (CAH).

 2. Arbeide for en samfunnsmessig likestilling
 3. Utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.
 4. Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)