Velkommen til Morbus Addison Forening

Morbus Addison Forening ble stiftet 11. august 1989 og har som formål:

-Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:

  • -Morbus addison
  • -Cushing
  • -Hypofysesvikt
  • -Akromegali
  • -Congenital adrenal hyperplasi (CAH).

-Arbeide for en samfunnsmessig likestilling

-Utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.

-Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)